webreport.ir جستجو در وب سایتهای ایرانی

سمند

سمند اولین خودروی ملی تولید ایران خودرو

سمند در سال 1381 یک سال بعد از پژو 206 در بازار ایران عرضه شد

سمند علاوه فروش در ایران به صادرات هم رسید و به کشورهای منطقه صادر شد

مدل های سمند

EL سمند

LX سمند

LX در اول سمند

یا موتور ملی معروف است EF7 نیز تولید شد که هم اکنون در بازار به سمند EF7 با موتور LX با موتور پژو تولید می شد بعدا سمند

SE سمند

تولید می شود XU7JPL3 با موتور SE سمند

سمند ساحلی

سمند سرسیر

سمند سورن